Предавачи

Др Стеван Гостојић

Он је ванредни професор примењених рачунарских наука и информатике на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду. Докторирао је електротехнику и информатику на истом универзитету. Његови истраживачки интереси су: правна информатика, е-влада и услуге информационог друштва; инжењеринг знања, повезане податке и семантички веб; инжењерство докумената, управљање документима и управљање пословним процесима; отворени подаци, отворено знање и отворена влада. Објавио је преко 30 радова у научним часописима и на међународним конференцијама и учествовао на бројним пројектима из области свог интересовања.
Др Драган Мишић

Oн је ванредни професор на Машинском факултету Универзитета у Нишу, где ради 20 година. Његова примарна област интересовања је употреба ИТ-а у машинству. Ради на развоју система за управљање пословним процесима и коришћењу вештачке интелигенције у њима. Радио је на развоју бројних информационих система у различитим економским и друштвеним организацијама. Један је од аутора софтвера за аутоматизацију библиотечких операција НИБИС. Објавио је преко 50 научних и стручних радова. Учествовао је у бројним пројектима које финансира Министарство науке Републике Србије. Такође је учествовао у спољним пројектима, као што је пројекат AQUIT, који је рађен у сарадњи са немачким факултетима.Душан Јовановић

Завршио средњу eлектротехничку школу у Ваљеву, смер – електроника (рачунарско телекомуникациона техника). Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, смер – поштански и телекомуникациони саобраћај. Дипломирао на катедри Аутоматизација процеса у поштанском саобраћају, израда апликације за аутоматско праћење поштанских пошиљака. Током 15 година рада у АБ Софту активно учествовао на сервису апликативног софтвера и MS SQL база података, обуци корисника за рад у АБ Софт модулима, поставци и одржавању АБ Софт ИС у преко 100 малих, средњих и великих предузећа.
Милош Стојковић

Поседује више година искуства везаног за инфраструктуру Дата Центра, од Јуна 2011. год запослен у компанији ЕНЕЛ ПС, одељење Инжењеринг на позицији Solution Design and Consulting Expert. Сертификован је од стране Uptime Institute kao ATD – Accredited Tier Designer. Дизајнирао је неколико пројеката Дата Центара у складу са Тиер Стандардом, нивоа поузданости Tier III i IV. Сертификован је и као CTDC (Certified TIA-942 Design Consultant) – експертиза из области топологије и специфичних захтева инфраструктуре Дата Центра. На многим пројектима је учествовао као ревизија техничке документације у складу са најрелевантнијим стандардом у овој области – ТИА942А.Зоран Перовић

Он је председник Управног одбора РНИДС. Искуство стечено у раду у великим телекомуникационим системима, као и рад у иностранству (Ericsson Шпанија), уз константно унапређење сопствених способности, прво у технолошко-пословном, а касније и у стратешко-оперативном смислу довело га је у позицију да за 4 године у приватном послу, има више од 20 успешно одрађених технолошко-економско-организационих пројеката високе комплексности, као и мали телекомуникациони посао који на Интернет тржиште Србије уноси преко потребне новине. Важан аспект пословања чини саветовање телекомуникационих оператера у Србији и региону у погледу израде пословних планова, стратегије пословног наступа, продаје, куповине и спајања телекомуникационих и Интернет оператера.